حضور امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روستاهای اسفید، موشکیه، الگان، ونان و کهندان بخش خلجستان ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

حضور امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روستاهای اسفید، موشکیه، الگان، ونان و کهندان بخش خلجستان ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

Print Friendly, PDF & Email

تصمیات اخذ شده در بازدید امیرآبادی فراهانی از روستاهای اسفید موشکیه الگان ونان و کهندان بخش خلجستان

روستای اسفید

١-راه ورودی روستا بازسازی شده آسفالت در اسرع وقت انجام شود
٢- بنیاد مسکن در خصوص واگزاری زمین حداقل ۵٠٠ متری جهت مسکن بررسی و اقدام
٣-گازرسانی قبل از شروع فصل سرما
۴-جابه جایی چاه آب و حل مشکل آب شرب
۵-مکاتبه با اداره برق جهت رفع مشکل ضعف برق روستا
۶-تقویت آنتن دهی همراه اول و اینترنت
٧-سرویس رفت و آمد دانش آموزان

 

 

روستای موشکیه

١- شروع و اجرای طرح هادی علی رغم زیر بیست خانوار بودن روستا
٢- گاز رسانی به روستا پیش از شروع فصل سرما
٣-تعویض لوله های آب شرب

 

 

روستای الگان

١-تعویض لوله های آسیب دیده توسط شرکت گاز
٢-اصلاح مسیر ورودی روستا

 

 

روستای ونان
١- اجرای طرح هادی بنیاد مسکن پساز گاز رسانی به روستا
٢- پیگیری از جهاد کشاورزی استان جهت ساخت خانه های کارگری در باغات و مزارع
٣- اصلاح نقاط حادثه خیز و پیچ های جاده اصلی روستا

 

روستای کهندان

١- اصلاح شانزده بند خاکی روستا
٢- پیگیری ساخت سالن ورزشی و خانه ورزش
٣- بررسی مشکلات اشتغال جوانان روستا
۴- پیگیری آنتن دهی ضعیف تلفن همراه و اینترنت