گزارش تصویری / ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم روز جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

گزارش تصویری / ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم روز جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴

Print Friendly, PDF & Email