ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ / به گزارش تصویر

ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ / به گزارش تصویر

Print Friendly, PDF & Email

پیگیری مشکلات مراجعین محترم در ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و تماس با مسئولین کشوری و استانی