گزارش تصویری ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

گزارش تصویری ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

Print Friendly, PDF & Email

بررسی مشکلات مراجعین محترم در ملاقات مردمی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم