ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در عصر جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ / به گزارش تصویر

ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در عصر جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ / به گزارش تصویر

Print Friendly, PDF & Email

ملاقات مردمی و بررسی مشکلات مراجعین محترم توسط امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در عصر جمعه