گزارش تصویری / ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی صبح جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

گزارش تصویری / ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی صبح جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

Print Friendly, PDF & Email

بررسی مشکلات مراجعین محترم در ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردمی شریف استان قم در صبح جمعه