ملاقات مردمی روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ به گزارش تصویر

ملاقات مردمی روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ به گزارش تصویر

Print Friendly, PDF & Email

ملاقات مردمی امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه و بررسی مشکلات مراجعین محترم