گزارش تصویری / دیدار چهره به چهره مراجعین محترم با دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

گزارش تصویری / دیدار چهره به چهره مراجعین محترم با دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

Print Friendly, PDF & Email

ملاقات مردمی دکتر امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دفتر ارتباطات مردمی و بررسی مشکلات مراجعین محترم