دیدار چهره به چهره مراجعین محترم با دکتر امیرآبادی فراهانی در روز جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹/ به روایت تصویر

دیدار چهره به چهره مراجعین محترم با دکتر امیرآبادی فراهانی در روز جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۲۹/ به روایت تصویر

Print Friendly, PDF & Email

بررسی مشکلات مردم در ملاقات مردمی دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه