گزارش تصویری ملاقات مردمی و بررسی مشکلات مراجعین محترم توسط دکتر امیرآبادی فراهانی در روز جمعه ۹۸/۱۰/۰۶

گزارش تصویری ملاقات مردمی و بررسی مشکلات مراجعین محترم توسط دکتر امیرآبادی فراهانی در روز جمعه ۹۸/۱۰/۰۶

Print Friendly, PDF & Email