گزارش تصویری / ملاقات مردمی دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

گزارش تصویری / ملاقات مردمی دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم در روز جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۰۴

Print Friendly, PDF & Email

بررسی مشکلات مراجعین محترم توسط دکتر امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شریف استان قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی