دکتر احمد امیرآبادی فراهانی
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
1398/12/12
«معاملۀ قرن» اگر به مقام اجرا درآید، به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشور
1398/12/12
«معاملۀ قرن» اگر به مقام اجرا درآید، به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان کشور
ای مالک زمامدار اسلامی در عمل به عهدی كه خدا از او گرفته است، موفق نمی‏شود، مگر با یاری خواستن از خدا و آماده كردن نفس برای احترام به حق