دکتر احمد امیرآبادی فراهانی
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
ای مالک زمامدار اسلامی در عمل به عهدی كه خدا از او گرفته است، موفق نمی‏شود، مگر با یاری خواستن از خدا و آماده كردن نفس برای احترام به حق