بایگانی برچسب ها : تصفيه خانه

بازدید نماینده مردم قم از مراحل انتقال آب سرشاخه های دز به قم

بازديد از تأسيسات و سد 15 خرداد، سرشاخه هاي دز در شهرستان اليگودرز استان لرستان، سد گلپايگان، تونل و تلمبه خانه انتقال آب، روند اجراي سد كوچري و تصفيه خانه آب قم از برنامه هاي اين بازديد بود. ادامه مطلب »