بایگانی برچسب ها : تودیع و معارفه کارو تعاون

امیرابادی ، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه دخالتی در عزل و نصب مدیران استان ندارند و شان نمایندگان مردم قم را بیشتر از این می دانیم

امیرابادی فراهانی ، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی هیچ گونه دخالتی در عزل و نصب مدیران استان ندارند و شان نمایندگان مردم قم را بیشتر از این می دانیم. ادامه مطلب »