بایگانی برچسب ها : دیدار مردمی

امیرآبادی در دیدار با اهالی شهرک ایثار: مهمترین مشکل شهر قم شاخص های غیر واقعی است.

عضو مجمع نمایندگان استان قم مهمترین مشکل شهر قم را شاخص های غیر واقعی دانست و اظهار کرد: هر تخصیصی که به قم می دهند، فقط به اندازه مردم و جمعیت قم است، در حالی که بیش از 20 میلیون زائر و مسافری که در طی سال به قم سفر می کنند در نظر گرفته نمی شوند. ادامه مطلب »